Användarpolicy

Vad vi gör och vad vi inte gör

Användarpolicy

Vilken data samlar vi in?

Vi samlar in följande data från dig

Hur samlar vi in data?

Vi samlar in data genom att be dig ange din data, exempelvis när du skapar en användare eller registrerar dig via ett socialt media.

Varför samlar vi in data?

Vi samlar endast in data för att göra tjänsten så smidig för dig som möjligt. För att vi ska kunna samla alla dina kuponger åt dig behöver vi skapa en användare åt dig, och för att skilja dig ifrån andra användare behöver vi något sätt att identifiera dig. Vi kommer varken dela ut eller sälja dina uppgifter till någon tredje part.

Var förvarar vi datan?

All data förvaras i vår databas, och inga lösa filer eller papper någonstans. Detta innebär att vi, om du begär det, kan radera all information vi har om dig på ett mycket enkelt sätt.

Du har full rätt till din data

Du har full rätt till din egen data och kan när som helst kräva att vi tar bort den. Du kan också begära att få ut all information vi har om dig genom att skicka oss ett e-postmeddelande där du ber om det.

Vad är kakor och varför använder vi dem?

Kakor är små filer som lagras i din webbläsare. Dessa gör att du slipper logga in på nytt varje gång du besöker sidan.

Vad omfattar detta användarpolicy?

Denna användarpolicy omfattar endast denna webbplats och inte de sidor webbplatsen länkar till.

Hur kan man kontakta oss?

Man kan enkelt kontakta oss via e-postadressen info@hambergmedia.se